THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:“Mua sắm Găng tay khám y tế, Túi ép phồng, Lưỡi dao cắt vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai”.

Tin Y Tế | 25 - 04 - 2023 | 285 | Trần Thị Bích Vân
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:“Mua sắm Găng tay khám y tế, Túi ép phồng, Lưỡi dao cắt vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai”.

{{z.sTen}}

Hiện nay, Bệnh viện đang tiến hành các thủ tục để thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; xét tuyển nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, có năng lực kinh nghiệm tham gia tư vấn cho gói thầu: “Mua sắm Găng tay khám y tế, Túi ép phồng, Lưỡi dao cắt vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai”.
Tên gói thầu: “Mua sắm Găng tay khám y tế, Túi ép phồng, Lưỡi dao cắt vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai”.
Tổng giá trị gói thầu dự kiến: 155.452.500 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng).
Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.
Đề nghị quý công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia các gói thầu nêu trên gửi báo giá chi tiết chi phí tư vấn cho đơn vị và hoàn thiện hồ sơ trước 14 giờ 00 phút ngày 28/4/2023.
Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, Tp. Pleiku, Gia Lai.
Mail:  vattu.bvdkgl@gmail.com
Điện thoại: 02693.897959
Trân trọng./.
TIN KHÁC: