Quyết định về việc ban hành "hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà"

Tin Y Tế | 01 - 03 - 2022 | 857 | Administrator
Quyết định về việc ban hành "hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà"

{{z.sTen}}


Xem toàn bộ văn bản đây
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Gia Lai
TIN KHÁC: