Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc của BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh với Ban Thường vụ, BCĐ phòng, chống Covid-19 của thành phố Pleiku về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku

Tin Y Tế | 26 - 07 - 2021 | 729 | Administrator

{{z.sTen}}TIN KHÁC: