“Hãy lên tiếng vì sự an toàn cho nhân viên y tế !”

Tin khác | 16 - 09 - 2020 | 890 | Bùi Thanh Hùng

{{z.sTen}}

“Hãy lên tiếng vì sự an toàn cho nhân viên y tế !”
Đó là lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới đối với tất cả các bên có liên quan trên phạm vi toàn cầu nhân Ngày An toàn Người bệnh Thế giới (Ngày 17/09/2020).
Ngày An toàn Người bệnh Thế giới chính thức được đề nghị nhân kỳ họp Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 72 (tháng 5/2019) để thông qua Nghị quyết WHA72.6 do Tổ chức Y tế Thế giới biên soạn chuyên đề về “Hành động toàn cầu vì sự an toàn cho người bệnh”, đã thống nhất chọn ngày 17 tháng 9 hàng năm là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới.
Các mục tiêu chính của Ngày An toàn Người bệnh Thế giới là nâng cao hiểu biết về an toàn người bệnh, tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào mục tiêu an toàn trong công tác chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy các hành động nhằm tăng cường an toàn, giảm tác hại đến người bệnh trên phạm vi toàn cầu. Ngày An toàn Người bệnh Thế giới cũng muốn nhắc đến một nguyên tắc cơ bản nhất của nền y học đó là “First, do no harm” (Trước hết là không gây hại).
Mục tiêu chính của Ngày An toàn Người bệnh Thế giới của năm 2020

                                                                                                               Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
 
TIN KHÁC: