Đại hội Đại biểu lần thứ VIII

Tin khác | 24 - 07 - 2020 | 914 | Administrator
Đại hội Đại biểu lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

{{z.sTen}}

Đoàn Đại biểu Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tham dự
Đại hội Đại biểu lần thứ VIII
Nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 

 

 

 
TIN KHÁC: