TỔNG HỢP DANH MỤC XẾP HẠNG THỨ NHẤT CỦA GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THUỐC TẬP TRUNG CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2023-2024

Tin Bệnh viện | 16 - 12 - 2022 | 229 | Bùi Thanh Hùng
TỔNG HỢP DANH MỤC XẾP HẠNG THỨ NHẤT CỦA GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THUỐC TẬP TRUNG CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2023-2024

{{z.sTen}}

TIN KHÁC: