THƯ MỜI QUAN TÂM CHÀO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM ĐẦU THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN, KẸP CLIP CẦM MÁU POLYMER, ĐIỆN CỰC TIM ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN

Tin Bệnh viện | 31 - 01 - 2023 | 58 | Bùi Thanh Hùng
THƯ MỜI QUAN TÂM CHÀO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM ĐẦU THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN, KẸP CLIP CẦM MÁU POLYMER, ĐIỆN CỰC TIM ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN

{{z.sTen}}

TIN KHÁC: