THƯ MỜI QUAN TÂM CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT SINH PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

Tin Bệnh viện | 13 - 01 - 2023 | 275 | Bùi Thanh Hùng
THƯ MỜI QUAN TÂM CHÀO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT SINH PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

{{z.sTen}}


TIN KHÁC: