THÔNG BÁO TRÚNG THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THUỐC TẬP TRUNG TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2023-2024

Tin Bệnh viện | 26 - 12 - 2022 | 352 | Administrator
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THUỐC TẬP TRUNG TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2023-2024

{{z.sTen}}

TIN KHÁC: