THÔNG BÁO DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THUỐC TẬP TRUNG CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2023-2024

Tin Bệnh viện | 16 - 12 - 2022 | 234 | Bùi Thanh Hùng
THÔNG BÁO DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA THUỐC TẬP TRUNG CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2023-2024

{{z.sTen}}

TIN KHÁC: