Quyết định Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tin Bệnh viện | 07 - 06 - 2023 | 233 | Nguyễn Thị Ngân
Quyết định Số 329/QĐ-BV ngày 07/6/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (03 mặt hàng).

{{z.sTen}}

TIN KHÁC: