giới thiệu

KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

KHOA PHẨU THUẬT - GMHS

Điện thoại: 02693.717.609; Email: gmhs.bvdkgl@gmail.com

 

I.Tổ chức nhân sự
   1. Lãnh đạo khoa:
        - Trưởng khoa:                  Bs CKI Văn Thành An
        - Phó khoa:                        
        - Kỹ thuật viên trưởng:   CN Nguyễn Đình Sanh
   2. Công nhân viên chức:
- BSCKI             :  02
- CNĐDGMHS :  04
- CNĐD             :  02
- KTV                :  07
        - ĐD                  :  19
        - HL                  :  04
 
II. Cơ sở vật chất chính:
 Khoa được trang bị máy gây mê hiện đại DRAGER,Monitoring đa chức năng,bàn mổ hiện đại. Tất cả đáp ứng được nhu cầu phẫu thuật gây mê hiện đại.
- Số phòng mổ:       06
- Số bàn mổ:            07
        - Phòng tiền phẫu:     01
        - Phòng hồi tỉnh:      08 giường
 
III. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn
1.      Chức năng và nhiệm vụ
-         Đảm bảo gây mê hồi sức phục vụ mổ cho các khoa như: Ngoại, Sản và các chuyên khoa lẻ như:Mắt,RHM,TMH trong bệnh viện.
-         Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như gây mê hồi sức và công tác phụ mổ cho tuyến trước.
2.      Hoạt động chuyên môn
 a. Các kỹ thuật tiên tiến
        - Gây mê cho phẫu thuật vi phẫu kéo dài.
        - Áp dụng kỹ thuật gây mê dòng thấp.
        - Gây tê ngoài màng cứng.
        - Gây tê tuỷ sống.
        - Gây tê Codal.
        - Gây tê đám rối các loại.
        - Gây mê mổ sọ não.
        - Gây mê cho phẫu thuật nội soi: ổ bụng,lồng ngực,tiết niệu .
 b.Thành tựu
- Hàng năm đảm bảo gây mê hồi sức và hồi tỉnh an toàn cho trên 8000 bệnh nhân với mọi lứa tuổi.
- Đảm bảo gây mê hồi sức an toàn,ngày càng hoàn thiện trong phẫu thuật nội soi và phẫu thuật thần kinh.
 
IV. Hướng phát triển:
-         Nâng cao chất lượng gây mê và mở rộng chương trình giảm đau sau mổ,cập nhật phương pháp gây mê hiện đại.
-         Áp dụng các thuốc gây mê mới:
           + Thuốc mê bốc hơi:Deso flurane…
+ Thuốc giảm đau: Alfentanyl,Sulfentanyl…
+ Thuốc tê: Chirocain.        
- Hoàn thành công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao.