giới thiệu

KHOA DINH DƯỠNGI/ GIỚI THIỆU CHUNG
1/Hình ảnh khoa:

2/Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Khoa dinh dưỡng BVĐK tỉnh Gia Lai được thành lập năm 1975.
 1. Trưởng khoa hiện nay : Bác sĩ Bùi Bích Đào
 2. Điều dưỡng trưởng khoa: Nguyễn  Thị Hoa
II/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1/ Chức năng:
 • Tham mưu cho GĐBV về công tác dinh dưỡng tại bệnh viện.
 • Khám và tư vấn dinh dưỡng.
 • Triển khai công tác dinh dưỡng của bệnh viện.
 • Nghiên cứu khoa học hằng năm.
2/ Nhiệm vụ:
 • Tham gia lập danh mục, dự trù thực phẩm trong kế hoạch chung của bệnh viện.
 • Khám và tư vấn dinh dưỡng.
 • Thực hiện tiết chế dinh dưỡng chế độ ăn theo bệnh lý trong bệnh viện.
 • Tham gia hội chẩn dinh dưỡng.
 • Tham gia tư vấn ,tuyên truyền …về chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân trong viện…
 • Tham gia nghiên cứu khoa học.
III/ ĐẶC ĐIỂM KHOA:
1/ Nhân sự: Tổng số: 04
 • Trưởng khoa: Bác sĩ Bùi Bích Đào
 • Điều dưỡng trưởng khoa: Nguyễn Thị Hoa
 • Trong đó:
 • Bác sĩ : 02.
 • Cử nhân điều dưỡng: 01.
 • Hộ lý:01

2/ Cơ sở vật chất:
 1. Khoa dinh  dưỡng có:
 • Bếp : 04
 • Phòng tư vấn: 01
 • Phòng ăn cho nhân viên: 01.
 • Phòng giao ban – hành chính: 01
 • Kho chứa lương thực:01
 • Tủ lạnh,tủ đông,…
3/ Chuyên môn:
     -Khám và tư vấn dinh dưỡng.
     -Thực hiện tiết chế dinh dưỡng chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân trong viện..
4/ Thành tựu:
 • Được sự tin tưởng của ban Giám đốc bệnh viện cũng như của nhân dân trong và ngoài tỉnh.
IV/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI:
 • Xây dựng khoa tiến tới tiết chế dinh dưỡng, chế độ ăn cho bệnh nhân và nhân viên toàn viện.
 • Tăng cường nhân lực :
 • Các Y Bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kỹ thuật mới..
IV/ THÔNG TIN LIÊN LẠC:
 • Số điện thoại: 026 9360 5488
 • Email: khoadinhduong.bvdk@gmail.com