giới thiệu

PHÒNG CNTT

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 02693.500758
Email: cntt.bvdkgl@gmail.com
 
I. Lịch sử hình thành:
Được thành lập theo quyết định số 10/QĐ-BV ngày 13/01/2011 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai .
 
 


II.Nhân sự: Tổng số 06l trong đó:
Trưởng phòng: Văn Thành Tâm          - CN. CNTT
Phó trưởng phòng: Trần Thành Duy   - CN. CNTT
Trình độ đại học: 06
III. Vai trò, Chức năng và nhiệm vụ
1. Vai trò:
Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác công nghệ thông tin của bệnh viện.
 
2. Chức năng:
- Tham mưu và điều hành mọi hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.
- Quản lý và đảm bảo hoạt động của toàn bộ hệ thống máy vi tính trong toàn viện, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện.
- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa kịp thời những sự cố hư hỏng xảy ra tại các khoa, phòng (Phần cứng, phần mềm quản lý bệnh viện).
Là hoạt động thường xuyên tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong công tác khám, chữa bệnh, quản lý bệnh viện… 
3. Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin định kỳ và hằng năm toàn bệnh viện.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng các thiết bị phần cứng, phần mềm của Bệnh viện.
Quản lý, cập nhật:
* Phần mềm Quản lý bệnh viện.
* Cổng thông tin điện tử của bênh viện
.
Đường truyền các Hội nghị trực tuyến, chẩn đoán bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên.
-  Tham mưu với Ban Giám đốc về công tác Công nghệ thông tin của bệnh viện.
- Lập hồ sơ quản lý, vận hành tất cả thiết bị, máy móc phục vụ công tác CNTT của bệnh viện.