giới thiệu

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1 . Tên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control department ). 
2 . Địa chỉ : Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện đa khoa Tỉnh Gia Lai
132 Tôn Thất Tùng – TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai

3 . Lịch sử phát triển khoa phòng:
Năm 1999 thành lập khoa Chống Nhiễm khuẩn.
Đến năm 2012 đổi tên khoa thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Cho đến nay
Qua một chặng đường hình thành và phát triển Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đồng thời công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám và điều trị đảm bảo an toàn người bệnh.
4. Tổ chức cơ cấu Nhân sự
* Sơ đồ:


 
  1. Ban lãnh đạo khoa:
  • BS. Nguyễn Thị Liên Hương – Trưởng khoa
  • CN. Điều dưỡng Nguyễn Thái Thanh – Điều dưỡng trưởng
  1. Tổng số nhân viên của khoa:
    Hiện tại, khoa KSNK có 18 nhân viên được chia thành 4 tổ:
- Tổ giám sát – Môi trường: 3 nhân viên ( trong đó có 01 Thạc sỹ Môi trường )

- Tổ Tiệt khuẩn – Khử khuẩn :

- Tổ Giặt:

5 . Chức năng nhiệm vụ của khoa:
Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng KSNK phê duyệt và tổ chức thực hiện.
          Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện.
 Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
 Cung cấp toàn bộ dụng cụ, quần áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

          Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện
          Đào tạo, nâng cao kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế .

6. Nghiên cứu khoa học: Tham gia báo cáo  đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018-2019 
7. Thành tích đạt được:
Tổ chức phát động phong trào Vệ sinh tay và giảm thiểu chất thải nhựa
-  Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2013 – 2019
8. Định hướng phát triển :
Tiến tới xây dựng thành một khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đạt chuẩn.
Tăng cường đào tạo tham gia giảng dạy,  nghiên cứu khoa học.
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa.
 
Với phương châm :                   “ Đầu tiên và tốt nhất,
                               Bảo vệ bạn khỏi sự nhiễm khuẩn”