giới thiệu

KHOA Y HỌC - CỔ TRUYỀN

I/ GIỚI THIỆU CHUNG
1/Hình ảnh khoa:
Tập thể khoa Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn ngọc Đạo Điều dưỡng trưởng khoa: Lê Thị Kim Lễ

2/Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Khoa Y Học Cổ Truyền BVĐK tỉnh Gia Lai được thành lập năm 1980.
 1. Trưởng khoa tiền nhiệm :
 • Bác sĩ Đặng Thị Mộng Tuyết (1980 – 2000)
 • Bác sĩ Nguyễn Thanh Châu (2000 – 2009)
 1. Trưởng khoa hiện nay : Bác sĩ Nguyễn ngọc Đạo
 2. Điều dưỡng trưởng khoa: Lê Thị Kim Lễ
II/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1/ Chức năng:
 • Tham mưu cho GĐBV về công tác phát triển y dược cổ truyền tại bệnh viện.
 • Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.
 • Triển khai công tác dược cổ truyền của bệnh viện.
 • Nghiên cứu khoa học hằng năm.
2/ Nhiệm vụ:
 • Khám bệnh, chữa bệnh: bao gồm thu dung khám bệnh ngoại trú cấp đơn, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú.
 • Tham gia lập danh mục, dự trù thuốc y học cổ truyền trong kế hoạch chung của bệnh viện.
 • Các kỹ thuật y học cổ truyền:
 • Khám theo Y học cổ truyền có kết hợp với y học hiện đại.
 • Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản.
 • Châm cứu, điện châm, thủy châm.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học.
III/ ĐẶC ĐIỂM KHOA:
1/ Nhân sự: Tổng số: 10
 • Trưởng khoa: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đạo
 • Điều dưỡng trưởng khoa: Lê Thị Kim Lễ
 • Trong đó:
 • Bác sĩ điều trị: 03.
 • Y sĩ YHCT: 06.
 • Hộ lý: 01.
2/ Cơ sở vật chất:
 1. Khoa Y Học Cổ Truyền có:
 • Giường biên chế: 08 Thực kê: 12.
 • Phòng bệnh: 03 ( Phòng nam, nữ riêng).
 • Phòng kỹ thuật để thực hiện châm cứu: 01.
 • Phòng giao ban – hành chính: 01
 • Phòng trực: 01
3/ Chuyên môn:
 • Khám điều trị theo y học cổ truyền, sử dụng thuốc thành phẩm kết hợp các kỹ thuật Y học cổ truyền cũng như y học hiện đại và vật lý trị liệuphục hồi chức năng.
4/ Thành tựu:
 • Được sự tin tưởng của ban Giám đốc bệnh viện cũng như của nhân dân trong và ngoài tỉnh.
 • Mỗi năm thu dung điều trị khoảng:
 • Ngoại trú: 13.000 lượt khám.
 • Nội trú: 350 ca.
IV/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI:
 • Xây dựng tủ thuốc thang
 • Kỹ thuật mới: Cấy chỉ, xoa bóp, bấm huyệt, tập dưỡng sinh, làm đẹp bằng đông y, nhĩ châm.
 • Tăng giường biên chế: 12 giường
 • Các Y Bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kỹ thuật mới..
IV/ THÔNG TIN LIÊN LẠC:
 • Số điện thoại: 02693512395.
 • Email: dongy.bvdk@gmail.com