giới thiệu

KHOA DƯỢC

KHOA DƯỢC
 

 1. GIỚI THIỆU CHUNG
 1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện. Qua nhiều năm hoạt động, khoa Dược không ngừng được củng cố và lớn mạnh về số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên khoa.
 1. Cơ cấu tổ chức nhân sự
Trưởng khoa: DS.CKI. Hoàng Văn Hoa
Phó trưởng khoa: DS. Lê Thị Thu Thủy
Tổng số 37 cán bộ nhân viên, trong đó:
Dược sĩ Chuyên Khoa I:                   01
Dược sĩ đại hoc:                                 14
Dược sĩ cao đẳng:                              04
Dược sĩ trung học:                             17
Hộ lý:                                                  01
Trưởng khoa
Phó trưởng khoa
Nhà thuốc
Nghiệp vụ dược
Dược lâm sàng, thông tin thuốc

 
Pha chế
Bộ phận kho
Thống kê
Ngoại trú
Nội trú
Thuốc ống - Dịch truyền
Kháng sinh - Thuốc chương trình
Viên - gói, Gây nghiện - Hướng thần
 
Sơ đồ tổ chức

 
 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 1. Chức năng
Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện; có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 
 1. Nhiệm vụ
 • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
 • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 • Bảo quản thuốc theo đúng quy định.
 • Tổ chức pha chế thuốc dùng ngoài cho bệnh viện.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 • Tham gia chỉ đạo tuyến.
 • Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
 • Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI
 • Đảm bảo cung cấp thuốc đầy đủ, kịp thời, có chất lượng cho nhu cầu điều trị của người bệnh;
 • Xây dựng kho Dược đạt chuẩn GSP;
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;
 • Phát triển Dược lâm sàng, thông tin thuốc.
 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, Pleiku, Gia Lai
Số điện thoại: 0269 3605 161
Email: duoc.bvdkgl@gmail.com