giới thiệu

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
 
 1. GIỚI THIỆU CHUNG:
 1. Hình ảnh:

 
 1. Lịch sử hình thành và phát triển:
- Ngày 15/07/1991 : thành lập phòng Y tá- Điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Gia lai- Kon Tum dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.
- Tháng 10/1991: chính thức tách tỉnh Gia lai - Kom Tum và trở thành Phòng Điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
 1. Nhân sự năm 2020: 4 nhân sự
 • Trưởng phòng: Bà Phan Thị Tuyết – Cử nhân điều dưỡng

 
 • Phó phòng: Ông Đào Ngọc Quân – Thạc sỹ Quản lý bệnh viện.
 • Nhân viên
+ Bà Đoàn Thị Mỹ Nhạn – Cử nhân điều dưỡng
+ Bà Võ Thị Khả Hân – Cử  nhân điều dưỡng
 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: (Theo Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/11/2011 Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Bộ Y tế)
 1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Đạt mức 4 tiêu chí C6.1 và C6.2, mức 3 tiêu chí C6.3 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 ban hành ngày kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Phòng nhiều năm được Sở Y tế tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
 • Dựa vào chức năng, bám sát nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về các hoạt động của phòng Điều dưỡng và hệ thống điều dưỡng.
 • Tiếp tục triển khai và kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 • Duy trì mức 4 mục C6.1, C6.2 và mức 3 mục C6.3 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết đính số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Tránh sai sót trong công tác chăm sóc người bệnh, từng bước củng cố hệ thống điều dưỡng hùng mạnh, giỏi về chuyên môn, tốt về giao tiếp ứng xử nhằm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc cho người dân với sự hài lòng cao.
 • Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các bệnh viện khác trong khu vực.
 • Đào tạo, nâng cao trình độ cập nhật kiến thức cho điều dưỡng bằng cách đào tạo lại trong các giờ sinh hoạt chuyên môn, đào tạo liên tục, gửi điều dưỡng theo học tại các trường trong nước và các bệnh viện tuyến trên.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của hệ điều dưỡng.
 • Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng với mục tiêu cuối cùng là đem đến sự hài lòng cho người bệnh trong công tác chăm sóc toàn diện.
 1. THÔNG TIN LIÊN LẠC:
 1. SLOGAN: Chia sẻ yêu thương, tận tình chăm sóc
 2.  HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:
 1. Tổ chức Hội thi Điều dưỡng, nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi 2 năm/lần và thi tay nghề điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên hàng năm


 1. Tổ chức tọa đàm chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng

 1. Tổ chức đào tạo cho hệ thống điều dưỡng, hộ lý của bệnh viện