giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG&AN TOÀN NGƯỜI BỆNH
(Join For Patient Safety)
I. Nhân sự: Năm 2020

BS. CKII. Nguyễn Thị Phương Thảo
Trưởng phòng QLCL & ATNB
                                                                 
       ThS. Đặng Quang Huy                           YS. Nguyễn Trần Thịnh                            CN. Nguyễn Thị Bích Vân
              Chuyên viên                                             Chuyên viên                                                 Chuyên viên

 
II. Giới thiệu:
1.Lịch sử hình thành phòng QLCL&ATNB:
- Từ năm 2013 khi Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 1 được ban hành, để đáp ứng được tiêu chí, yêu cầu của Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam đề ra Ban Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập Tổ Quản lý chất lượng (Trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp) gồm có 2 thành viên:
            1. BS. CKII. Kpă Hùng                     Trưởng phòng KHTH           Tổ trưởng
            2. BS. CKI Trịnh Quang Thắng       Phòng KHTH             Thành viên
Tổ Quản lý chất lượng do Ban Giám đốc điều hành và chỉ đạo, chỉ đạo trực tiếp là ThS. BS. Nguyễn Tấn Phúc – Phó Giám đốc bệnh viện.
- Sau một thời gian hoạt động, Ban Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã nhận thấy được tầm quan trọng và mức độ cần thiết của vấn đề Quản lý chất lượng và Cải tiến chất lượng bệnh viện nên đã tham mưu cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai thành lập Phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh. Đến ngày 10/3/2016 Sở Y tế tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 229/QĐ-SYT về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh kèm theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh lúc này gồm 5 thành viên:
            1. BS. CKI. Trịnh Quang Thắng                  Phụ trách phòng
            2. ThS. Bạch Nguyên Ngọc                         Nhân viên
            3. CN. Lê Trần Trân                                     Nhân viên
            4. ThS. Đặng Quang Huy                             Nhân viên
            5. YS. Nguyễn Trần Thịnh                          Nhân viên
- Sau khi Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 được ban hành ngày 18/11/2016; Nhằm duy trì ổn định, nâng cao điểm đánh giá Chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, ngày 17/7/2018 Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 662/QĐ-SYT về việc điều động và bổ nhiệm BS. CKII. Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh.

2.Tổ chức nhân sự: tổng số nhân viên 4 người (Năm 2020)
1. BS CKII Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng phòng QLCL&ATNB
2. ThS.Đặng Quang Huy                      - Chuyên viên phòng QLCL&ATNB
3. YS Nguyễn Trần Thịnh                    - Chuyên viên phòng QLCL&ATNB
4. CN Nguyễn thị Bích Vân                 - Chuyên viên phòng QLCL&ATNB
 
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
a. Chức năng:
Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công tác Quản lý chất lượng của bệnh viện và thực hiện chức năng về thông tin truyền thông của bệnh viện.
b. Nhiệm vụ:
          Quản lý chất lượng là đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:
            - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.
            - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm , cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.
            - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
            - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
            - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
            - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
            - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
            - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
            - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.


4.CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
Mức điểm đạt chung về Bộ Tiêu chí chất lượng tăng dần từng năm:
Năm 2017: 3.15; Năm 2018: 3.46;Năm 2019: 3.48
-  Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
-Đã thiết lập hệ thống quản lý sai sót sự cố y khoa,khuyến khích khoa phòng,nhân viên y tế trong bệnh viện báo cáo sự cố y khoa tự nguyện,từ đó kịp thời phát hiện và phân tích nguyên nhân gốc rễ một số y khoa mang tính hệ thống để phản hồi,chấn chính lại các qui trình chuyên môn,ngày càng đem đến sự an tâm cho người bệnh và nhân viên y tế trong khám chữa bệnh
-  Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh,kịp thời động viện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong việc ứng xử cũng như tuân thủ các qui trình chuyên môn,đồng thời phản hồi lên cấp trên các vấn đề chưa được của nhân viên y tế để kịp thời chấn chỉnh.
Tỷ lệ hài lòng người bệnh tăng dần từng năm:
 
Tỷ lệ hài lòng chung
Người bệnh ngoại trú
 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
60% 63% 90,2%
Người bệnh Nội trú Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
70% 68% 75%

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện bước đầu tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 
III. Một số hình ảnh về hoạt động Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh:
         Hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng Bệnh viện" năm 2019.
                                            

             
                Tập huấn "Nâng cao năng lực cảm xúc cho NVYT" và Triển khai "Ngày hội 5S" toàn viện.