giới thiệu

PHÒNG VẬT TƯ - Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 1. GIỚI THIỆU CHUNG
 1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Vật tư – trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai được thành lập vào năm 2004. Qua nhiều năm hoạt động, Phòng Vật tư – trang thiết bị y tế không ngừng lớn mạnh về số lượng cũng như trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên.
 1. Cơ cấu tổ chức nhân sự

Trưởng phòng: Kỹ sư Hoàng Văn Xuân


Phó trưởng phòng: Cử nhân Trần Thị Bích VânTổng số 26 cán bộ nhân viên, trong đó:
Trên đại học: 01
Đại học: 10
Cao đẳng: 10
Trung cấp: 5
Được phân công 04 tổ:
Tổ kỹ thuật: 04
Tổ kho: 10
Tổ văn phòng: 04
Tổ thống kê – kế hoạch: 08
 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 1. Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh của bệnh viện.
 1. Nhiệm vụ
  1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
  2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
  3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
  4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
  5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
  6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
  7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
  8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.
  9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI
 • Đảm bảo cung cấp Trang thiết bị y tế, Vật tư tiêu hao, Hóa chất, Sinh phẩm đầy đủ, kịp thời, có chất lượng cho nhu cầu điều trị của người bệnh;
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn trong sử dụng Trang thiết bị;
 • Đẩy mạnh phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác sửa chữa; bảo trì; bảo dưỡng; công tác lập kế hoạch; tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao.
 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, Pleiku, Gia Lai
Số điện thoại: 0269 3897.959
Email: vattu.bvdkgl@gmail.com

Một số hình ảnh của Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai