Quyết định Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Quyết định Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Quyết định Số 329/QĐ-BV ngày 07/6/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (03 mặt hàng).

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số